Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Mari Anneli Photography
Y-tunnus 2026720-4
Kotipaikka Lahti
Puhelin 044 980 5270
Sähköposti mari@marianneli.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Mari Rajaniemi
Puhelin 044 980 5270
Sähköposti mari@marianneli.fi

Henkilörekisterin nimi

Mari Anneli Photographyn asiakasrekisteri
Mari Anneli Photographyn uutiskirjeen tilaajat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Mari Anneli Photographyn asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasviestintä sekä tiedottaminen.

Mari Anneli Photographyn uutiskirjeen tilaajien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän ajankohtaisista asioista tiedottaminen uutiskirjeen tilanneille henkilöille.

Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä mari@marianneli.fi tai sähköpostiviestissä olevan linkin kautta.

Rekisteröitävät tiedot

Mari Anneli Photographyn asiakasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
– nimi
– katuosoite, postinumero, postitoimipaikka (jos saatavilla)
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– y-tunnus (yrityksillä)

Mari Anneli Photographyn uutiskirjeen tilaajarekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
– nimi
– sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Mari Anneli Photographyn asiakasrekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan kertomat yhteystiedot rekisterinpitäjälle.

Mari Anneli Photographyn uutiskirjeen tilaajien tietolähteenä toimii henkilön itse antamat tiedot rekisterinpitäjän kotisivuilla olevalla liittymislomakkeella.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua tiedottamisessa ja uutiskirjeiden lähettämisessä. MailChimpille siirretään asiakasrekisteristä henkilön etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lue lisää MailChimpin sivuilta.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto (kuvaussopimukset) säilytetään Mari Anneli Photographyn toimitiloissa lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille henkilöille.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Mari Anneli Photographyn tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja
tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, käyttäjätunnus ja salasana sekä ssl-salaus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeiden käyttö

Mari Anneli Photography käyttää sivustollaan evästeitä.